Mistä keikan hinta koostuu?

Hinta koostuu muun muassa:

1. Laitteista

  • Erilaisiin kokoonpanoihin on hankittu parhaat ammattiluokan äänentoistolaitteet sekä esiintymisvalot. Äänentoistolaitteita huolletaan sekä uusia laitteita hankitaan jatkuvasti, jotta voimme tarjota asiakkaille kaikin tavoin onnistuneen keikan.

2. Muusikoiden ammattitaidosta

  • Ammattitaitoiset muusikot hallitsevat erilaisia musiikkityylejä sekä osaavat valita asiakkaan toiveiden mukaisesti tapahtumaan soveltuvat kappaleet. 

3. Kokoonpanosta

  • Palkkio jaetaan muusikoiden kesken riippuen asiakkaan valitsemasta kokoonpanosta. Esimerkiksi trio- kokoonpanossa palkkio jaetaan kolmen muusikon kesken. 

4. Muusikoiden palkkioista ja muista kustannuksista

  • Palkkioon sisältyy sovitun ajan lisäksi äänentoistolaitteiden kuljetus, ajamisesta koituvat sivukulut, harjoittelu asiakkaan tilaisuutta varten.